fbpx

Dr Vera Šćepanović

30. juna 2020.

Menadžment autofagije

Autofagija (samočišćenje, samoodržavanje) je program koji funcioniše automatski i potpuno tj.100%.
30. juna 2020.

Autofagija postoji uvek i kod svih organizama

U procesu autofagije u potpunoj ravnoteži se odigravaju „procesi razgradnje“ starih, oštećenih i degenerisanih ćelija, virusa, bakterija, gljivica i „procesi izgradnje“ novih ćelija.
23. juna 2020.

Autofagija nije gladovanje

U medijima se uz autofagiju potencira reč gladovanje, a zapravo autofagija pospešuje smanjeni osećaj gladi, a istovremeno dolazi do pojačane energije, boljeg spavanja itd.
23. juna 2020.

Kako prvi put smanjiti „Prozor ishrane“?

Jedan od najčešćih protokola koji se koristi je 16/8 – 16h bez hrane i 8h za jelo. Idealan primer je vremenski prozor: 8h doručak, 16h ručak, […]
23. juna 2020.

Značaj vremena u procesu autofagije

Hiljadama godina ljudi su odlazili na spavanje sa zalaskom sunca i budili se sa svitanjem. Iako savremeni čovek ne živi tako, organizam i dalje podleže uticaju zemlje, sunca, meseca...